W Ustawie przewidziano jednak pewne

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu
W Ustawie przewidziano jednak pewne

Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinka drzew na własnej nieruchomości obwarowane jest kilkoma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować zupełnie swobodnie w odniesieniu do drzewostanu.

Prawo regulujące https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ wycinkę drzew na własnej działce

Kwstię wycinania drzewostanu na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie pozwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej posesji znajdują się drzewa zapisane w rejestrze zabytków, konieczne jeszcze jest też pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek to za mało do zupełnego załatwienia tej kwestii. Trzeba spełnić jeszcze wiele dodatkowych wymogów, która wiążą się z dodatkowymi kosztami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie możemy wyciąć bez problemów drzew na własnej działce. Swawola w tym względzie jest surowo karana

W Ustawie przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wycięcie drzew są takie oto podmioty:

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością państwową

- Użytkownicy wieczyści

- Posiadacze nieruchomości, które nie mają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości otrzyma zgodę administracyjną na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia drzew na inny obszar.

Top